1980-1989

1980-1989

Czarne chmury zbierały się na Rzeczpospolita Ludową, era towarzysza Gierka dobiega końca, boom gospodarczy zaczyna stopować. Zaczyna się epoka Solidarności. 13 grudnia 1981 roku wybucha Stan Wojenny. Nie brak pozytywów odbywa się Jarocin, zaczyna być wydawana Fantastyka. Zaczyna wiać wiatr zmian który doprowadzi do zburzenia Muru oraz zmian, których nikt się nie spodziewał.

Dni Kultury Hiszpańskiej–  tak, tak gościliśmy Hiszpanów w Sieradzu.

Menu